تبلیغات


بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم

منو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم

با خیال تو هنوزم مثل هر روز وهمیشه

هرشب حافظه ی من پر تصویر تو میشه

با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

چشمات و ازمن برندارمن مات تصویرتوام

تو همین اینجایی همیشه با تو شب شکل یک رویاست

آخرین نقطه ی دنیا تو جهان من همین جاست

تو همین جایی وهر روزمن به تنهایی دچارم

من و نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم

با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

چشمات و از من برندارمن مات تصویر توام


download