تبلیغات


MP3 – 320

Alireza Eftekhari – Dar Esfehan Bemanid

MP3 – 128

Alireza Eftekhari – Dar Esfehan Bemanid

♫♫♫   پل های پیر و سر خوش باید جوان بمانید   ♫♫♫

♫♫♫   باید جوان بمانید   ♫♫♫

♫♫♫   مرغان آسمانی ، مرغان آسمانی در اصفهان بمانید   ♫♫♫

♫♫♫   در اصفهان بمانید ، در اصفهان بمانید   ♫♫♫

♫♫♫   در فصل فصل تقویم در شهر آب و کاشی   ♫♫♫

♫♫♫   حیف است ای مسافر مهمان ما نباشی   ♫♫♫

♫♫♫   حیف است ای مسافر مهمان ما نباشی   ♫♫♫