تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - دانلود آهنگ بسیار زیبای امو چه روز تعطیل از محمد عذر خواه POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - دانلود آهنگ بسیار زیبای امو چه روز تعطیل از محمد عذر خواه
<دانلود آهنگ بسیار زیبای امو چه روز تعطیل از محمد عذر خواه style="width: 80px; height: 80px;">
شنبه بدیم که شوندری مدرسه

آخ یه هویی می بند دل برسسه

φ......φ

اَمو چه روز تعطیل

نَنای چه بیقرار می دس به دل

φ......φ

اِشنبه دوشنبه بوارس
داش اسمال

خدابه سر شهاده
تا می نامه به تی دست فادم

تومام چهارشنبه و پنجشنبه
ببرسم می چشم به تی راهَ

دانلود آین آهنگ زیبا