تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - دانلود نوحه صوتی فارسی غریبم حسین POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - دانلود نوحه صوتی فارسی غریبم حسین
<دانلود نوحه صوتی فارسی غریبم حسین style="width: 80px; height: 80px;">
مداح اهل بیت نزار قطری در شب پنجشنبه در

مهدیه رشت نوحه غریبم حسین


به مقتل رسیدم

صدایت شنیدم

غریبم حسـین

به گودال خون آید این زمزمه

حسـین جان منم مادرت فاطمه

ضیاء دو عینم

سَرَت کو حـسین ام ؟

غریبم حـسین
شب است و من و گودی قتلگاه

به رگهای خونین نمودم نگاه

رُخ از خون بِشویَم ، گُلم را بِبویَم

غریبم حسین

در این نیمه شب می زَنَد مادرت

به دریای خون بوسه بر حَنجَرَت

بگـو نـور دیده ، که دستت بُریده ؟

غریبم حسین

من امشب کنم ناله و زمزمه

گَهی قتلگاهم گَهی القمه

گَهی با ربابم ، دوچش پُر آبم

غریبم حسین

گَهی در کنار علی اکبرم

گهی پای ِ گهواره ی اصغرم

گهی بَهرِ زینب کُنم گریه امشب

غریبم حسیـن


Download Mp3