تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - دانلود نوحه ویژه امام حسن مجتبی علیه السلام POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - دانلود نوحه ویژه امام حسن مجتبی علیه السلام
<دانلود نوحه ویژه امام حسن مجتبی علیه السلام style="width: 80px; height: 80px;">

كریم كاری به جز جود و كرم نداره

آقام تو مدینه است ولی حرم نداره

غریب اونیه كه همدم اشك و آهِ

دیده كه مادرش تو كوچه بی‌پناهدانلود این مداحی

كریم كاری به جز جود و كرم نداره

آقام تو مدینه است ولی حرم نداره

دلم توروضه ها شكسته مثل شیشه

ولی روزی مثل روز حسین نمیشه

شهید اونیه كه سربه بدن نداره

آقام رو زمینه ولی كفن نداره

كریم كاری به جز جود و كرم نداره

آقام تو مدینه است ولی حرم نداره