تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - نوحه والله ان قطعتم یمینی نزار القطری POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - نوحه والله ان قطعتم یمینی نزار القطری
<نوحه والله ان قطعتم یمینی نزار القطری style="width: 80px; height: 80px;">

انی احامی ابدا عن الدینی

ولله ان قطعتموا یمینی

بیرق تو زینت آغوش من

هاله ی مهر تو شد تن پوش من

ناله های العطش در گوش من

ولله


در ادامه می توانید اقدام به دانلود نسخه کامل این نوحه کنید
دانلود این نوحـــه

والده حیدر اسد وهو الشبل

ومثل حیدر مبداء قول وفعل

بیمنته یربط وبسیاره یحل

والعصب من هیبته یصبح سهل

قال بصوت صادق مبینی

انی احامی ابدا عن دینی

 انی احامی ابدا عن الدینی

ولله ان قطعتموا یمینی