تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - ورزش POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - ورزش
 
 
 
 
 
 
آیا باور داری که مشکلات برای ساختن آدمی هستند
روزی سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهر شد . شخصی نشست و ساعتها تقلای پروانه برای

بیرون آمدن از سوراخ کوچک پیله راتماشا کرد. ناگهان تقلای پروانه متوقف شدو به نظر رسید

که خسته شده و دیگر نمی تواند به تلاشش ادامه دهد. آن شخص مصمم شد به پروانه

کمک کندو با برش قیچی سوراخ پیله را گشاد کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد اما جثه

اش ضعیف و بالهایش چروکیده بودند. آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد . او انتظار داشت

پر پروانه گسترده و مستحکم شود واز جثه او محافظت کند اما چنین نشد . در واقع پروانه

ناچار شد همه عمر را روی زمین بخزد . و هرگز نتوانست با بالهایش پرواز کند . آن شخص

مهربان نفهمید که محدودیت پیله و تقلا برای خارج شدن از سوراخ ریز آن را خدا برای پروانه

قرار داده بود تا به آن وسیله مایعی از بدنش ترشح شود و پس از خروج از پیله به او امکان

پرواز دهد . گاهی اوقات در زندگی فقط به تقلا نیاز داریم. اگر خداوند مقرر میکرد بدون هیچ

مشکلی زندگی کنیم فلج میشدیم - به اندازه کافی قوی نمیشدیم و هر گز نمی توانستیم

پرواز کنیم
 


 
نیروی چی

لغت چی در معنا به مفهوم هوا یا تنفس می باشد ولی در هنرهای خاصی مثل هنر های رزمی به « چی » به مفهوم « انرژی » یا نیروی درونی نگریسته می شود . در قدیمی ترین متن شناخته شده در مورد نیروی «چی» از آن به معنی و مفهوم نیروی درون نام برده شده است .

در واقع نیرو و عامل اصلی جریان زندگی ، نیروی چی می باشد و هزاران چیز از آسمان و زمین از این قانون پیروی می کند . در واقع «چی» در بیرون، همه چیز را احاطه می کند و در درون ، آن را فعال می سازد . مالکیت انسان تمام و کمال وابسته به وجود «چی» است .

از «چی» تکامل یافته می توان به مفهوم تعادل یاد کرد . در واقع هر زره ا ی در آسمان و زمین از دو نیرو یا قطب متضاد تشگیل شده است که در عین متضاد بودن عامل تکامل شئی هستند . هرگاه تعادل برقرار شود تکامل به بهترین شگل صورت می گیرد و از بین رفتن تعادل به معنی نابودر آن شئی است . آن شئی می تواند انسان نیز باشد . 

انسان برای پرورش نیروی چی به راهها و تمرینات مختلفی متوسل شده است که هدف نهایی همه آنها دست یابی به این انرژی عظیم درونی و نامرئی است که در واقع موجب تعادل می شود . یکی از راههای پرورش چی ورزشهای رزمی می باشد . که مورد بحث ما را تشکیل خواهد داد تا راهی باشد برای ارتباط با درونمان .