تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - اموزش ساخت خبرنامه در وبلاگ POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - اموزش ساخت خبرنامه در وبلاگ
«بــــــنام خــدا»

برای ساخت خبرنامه دروبلاگ خود میتوانید از سایتهایی مثل
وبگذر که چنین شرایطی را برای شما ایجاد میکند استفاده کنید یا اگر حالشو ندارید از اینجا↓ کدشو بردارید و در ویرایش قالب خود استفاده کنید
و اگر مشکلی داشتید به ما بگویید

 <!-- Begin policystir.tk Newsletter code -->
<form action="http://www.webgozar.com/nletter/join.aspx"  target=_blank onsubmit="return sp(this);" name=wfrm method=post><p align=center dir=rtl><input class=txts type=text name="wgname"><br><input class=txts type=text name="wgemail"><br><input type=hidden value="466853" name="code"><input type="radio" id=c1 value="1" checked="true" name="R1" checked=true><font class=txtb><label for="c1">عضویت</label><input type="radio" id=c2 value="0" name="R1"><label for="c2">لغو عضویت</label><br><input type=submit class=txts value="ارسال به خبرنامه"></font><font class=txta><br><a href="http://policystir.mihanblog.com/">Pbps</a></font><script language="javascript" src="http://webgozar.ir/scs/n2.js"></script><script language="vbscript" src="http://webgozar.ir/scs/n1.vbs"></script></p></form>
<!-- End policystir.tk Newsletter code -->