تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - معیارهای ازدواج POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - معیارهای ازدواج

 

 

 

 

جالبه بخونید

▪ زن باید وارد یک زندگی شود تا کامل شود..
.
▪ مهم این است که جوان ازدواج کند، بقیه مسایل حل می شود.

▪ یک ازدواج هرچند ناموفق بهتر از تجرد است.

▪ کسی که به خانواده خود خیلی اهمیت می دهد پس حتماً در زندگی مشترک نیز موفق خواهد بود.

▪ ازدواج می کنم و بعد طلاق می دهم (می گیرم).

▪ اگر با فلانی ازدواج کنم خوشبختم، ولاغیر.

▪ ازدواج یعنی خوشبختی و رفاه.

▪ ازدواج یعنی اسارت.

▪ مهریه تعیین کننده موفقیت در ازدواج است.

▪ شاید اگر با دیگری ازدواج می کردم موفق تر بودم.

▪ زن و شوهر باید کاملاً شبیه هم باشند.

▪ زن و شوهر باید همه مسایل خود به یکدیگر بگویند.

▪ زن و شوهر باید کاملاً وقتشان را با هم بگذرانند.
.

.
▪ زن باید تابع و مطیع محض مرد باشد.

▪ شوهر باید همسرش را به همه خواسته هایش برساند؛ شوهر باید همه مشکلات او را حل کند.

▪ به هیچکس نمی توان اعتماد کرد. («مردها غیر قابل اعتمادند» یا «زن ها فریبکارند»)

▪ چون خودم تصمیم گرفتم باید تا آخرش بروم؛ هر قولی که می دهی باید تا آخرش بایستی.

▪ زن و شوهر باید در همه مسائل اتفاق نظر داشته باشند. زن و شوهر باید تابع هم باشند. زن و شوهر باید همه فعالیت هایشان مشترک باشد.

▪ مرد باید جلوی زنش در بیاید. به زن نباید رو داد. نباید محبتت را نشان دهی. نباید طرف مقابلت بفهمد که دوستش داری چون آن وقت سوءاستفاده می کند.

▪ افرادی که طلاق می گیرند حتماً افراد مشکل داری هستند. کسی که طلاق می گیرد حتماً آدم بدی بوده است.

▪ والدین نباید در تصمیم ما دخالت کنند اما باید زندگی ما را تأمین کنند.

▪ هر نوع زندگی بهتر از طلاق است.

▪ طلاق یعنی بدبختی.

▪ رابطه جنسی پدیده ای گناه آلود یا زشت است.


-----------------------
دکتر صبحی
فوق دکترای روان شناسی