تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - اگر نگاهی بکنین بد نیست POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - اگر نگاهی بکنین بد نیست

 

 

 

 

اگر نگاهی بکنین بد نیست

سی باور غلت در ازدواج               Farhad

▪ ازدواج باعث درمان مشکلات روانی می شود.

▪ اساس ازدواج فقط و فقط عشق است (عشق کافی است).

▪ عشق مال داستانهاست و در زندگی واقعی وجود ندارد.

▪ ازدواج راهی برای سعادتمند شدن است.

▪ ازدواج راهی برای تضمین زندگی فرزندان است (از دیدگاه والدین دختران و پسران جوان).

▪ ازدواج راهی برای پیشگیری از انحراف فرزندان است.

▪ ازدواج راهی برای فرار از مشکلات است.

▪ ازدواج راهی برای جلب رضایت والدین است.

▪ دوستی قبل از ازدواج، تضمین کننده یک ازدواج موفق است.
▪ حالا ازدواج می کنم و بعد «او» را تغییر می دهم.

▪ باید با کسی ازدواج کرد که از همه نظر کامل باشد.

ادامه مطلب