تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - عکس دعاها برای چاپ POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - عکس دعاها برای چاپ

 

 

 

 

سخنان ائمه مهصومین (ع) راجع دعا

امام صادق (ع):  خداوند عزوجل خوشش نمی آید که بندگانش از همدیگر خواهش ودر خواست کنند و همین مطلب را در باره ی خودش دوست دارد

امام صادق (ع): هنگامی که بنده ئ مومن دعا کند خداوند عزوجل به فرشتگان گوید با این که دعای این ینده مستجاب است در عین حال حاجتش را دیرتر برآورید چون من دوست دارم آوازش را بشنوم

فواید دعا از سخنان ائمه مهصومین (ع)

پیامبر اکرم (ص) فرمود : هر مسلمانی که دعا کرده و خدا را بخواند البته در غیر قطع رحم و گناه حتما یکی از این سه نعمت به او داده خواهد شد.

اول: خواسته اش بزودی برآورد.

دوم: ذخیره ی اخرتش قرار دهد.

سوم: پیشامد ناگواری را از او دور کند.

امام صادق (ع): خداوند در روز قیامت دعای مومنان را جزؤ کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بشت جای بهتری به آنها خواهد داد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود : خداوند مستجاب نکند دعای کسی را که دلش پریشان است ونمی داند چه میگوید

چه وقت هایی برای دعا کردن مناسب تر است

امام صادق (ع): برشما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است.

 شرایط دعا  کردن

اول: اعتراف به گناهان/ دوم: شکر نعمت ها/ سوم: صلوات بر محمّد وال محمّد/ چهارم: دعا کردن و حاجت خواستن/ پنجم: صلوات بر محمّد وال محمّد.

 

اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید

اول: آنکه نگویی، معلوم میشود من آدم خوبی هستم که دعایم مستجاب میشود زیرا خود پسندی باعث فساد و غلبه ئ شیطان است.

دوم: شکر و حمد خدا نمایی که تفضّل کرد بر تو به اجابت دعای تو،  بلکه مستحب است دو رکعت نماز شکر بجای آوری.

سوم: همین که دعای تو مستجاب شد ترک و باز در خانه ئ خئا بروی وتا بیگانه نشوی ودر وقت حاجت خواستندوباره آشنا باشی.

اگر دعاهایتان به اجابت نرسید مواطب این سه حالت باشید

اول: آنکه مایوس نشوی ازرحمت خداوند،زیرا به اجابت نرسیدن ممکن است به سبب گناهان تو باشد که مانع اجابت است پس در صدد رفع آن به توبه و تعذیب نفس برآی.

دوم: ترک دعا نکن .

سوم: راضی باش به تقدیر الهی تا همان رضایت تو باعث اجابت دعایت بشود

امام حسن(ع) میفرماید : من ضامنم از برای کسی که چیزی در قلب او خطور نکند بجز رضا وخشنودی به قضای خدا، این که دعا کند پس مستجاب شود.

دعا کردن سه حالت دارد که به هر حالتی باشد برای انسان اجر معنوی دارد

حالت اول: آن که صلاح انسان در آن است و به او می رسد و مشروط به دعا نیست و در این صورت ثمره ئ دعا تقرّب بنده است به خدا .

حالت دوم: آن که صلاح بنده در آن است و رسیدن به آن مشروط است به دعا کردن و در این صورت ثمره ئ دعا دوچیز است یکی رسیدن به مطلوب و دیگر تقرّب به خدا.

حالت سوم: آن که صلاح بنده در آن است و به آن نمی رسد چه دعا بکند و در این صورت ثمره ئ دعا دو چیز است  یکی تقرّب به خدا ،دوم عوض آن که در دنیا از او منع شده و در آخرت به اضاف آن به او اعطا می شود.

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com 


 

   Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.comImage Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com


 

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com